Counseling

Counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening en een diepgaande methode om inzicht te krijgen in uw leven.

Bij counseling ligt de nadruk op uw persoonlijke omstandigheden. Zoals veranderingen in uw leven, uw mentale gesteldheid en levensbeschouwelijke zaken.

Het gaat met name om het opsporen van de oorzaak van bepaalde ziens- en levenswijzen en het aanpassen van de gevolgen daarvan. Pas als de oorzaak gevonden is kan er gewerkt worden aan herstel.

Het doel van counseling is het helpen van mensen:

  • zonder beoordeling en veroordeling de weg te vinden
  • bij het oplossen of hanteren van diverse problemen
  • bij het vinden van antwoorden op allerlei vragen
  • met het benutten van ongebruikte en onbekende mogelijkheden
  • met het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
  • om samen de balans weer terug zien te vinden

Counseling is resultaatgericht, praktisch, nuttig en bruikbaar van aard. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en open staat om deze doelen te bereiken.

Counseling is vooral helend van karakter en legt de nadruk op de emotionele aspecten van problemen en vragen. Een counselor is een hulpverlener bij problemen en vragen met emotionele achtergronden. Hoe de hulpverlening in z’n werk gaat wordt hieronder globaal beschreven.

Er wordt samen een stappenplan gemaakt, in dit stappenplan is de counselor continu uw klankbord. Dit is heel belangrijk. Want ondanks dat verbetering positief is, kan verandering soms ook angsten op te roepen. Een counselor is zich hiervan bewust. In overleg wordt de cliënt daarom continu gestimuleerd om het gewenste doel te realiseren.

Kosten: € 55,00 per sessie van ca. 1 uur.

MTI Mental Training Institute werkt als zorgaanbieder strikt conform de meest recente regels en procedures van De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

 

Counseling
Realisatie: JiDo Creations