Reiki behandeling

Wat is Reiki?

Reiki is de naam van de geneeswijze én de naam van de energie die doorgegeven wordt. Reiki komt uit Japan en werkt door middel van handoplegging. Een vaak direct gevoeld effect bij een Reikibehandeling is ongekend diepe ontspanning. Een Reikibehandeling wordt vaak als heel ontspannend en rustgevend ervaren. Reiki werkt helend op lichamelijk, emotioneel en mentaal niveau. Reiki kan uitstekend in combinatie met alle andere vormen van zorg toegepast worden, zoals medicijnen, operaties, bestraling, psychotherapie, etc. In diverse vooraanstaande ziekenhuizen in de Verenigde Staten wordt Reiki toegepast.

Het is een soort “elektrische” energie, die het lichaam in stand houdt en de staat van gezondheid bepaalt. Als de Ki (energie) het levend organisme verlaat, is het leven verdwenen. Het is ook de essentiële levensenergie van moeder Aarde en het Universum. Kortom: al wat leeft bevat Ki en straalt dat uit, het is dus als het ware de bio magnetische energie van de aura. De geschiedenis van Reiki is al zeer oud en bij vele volkeren en culturen bekend.

Reiki behandeling

Bij een Reikibehandeling wordt levensenergie aan een persoon doorgegeven. Deze energie vindt zelf haar weg door het lichaam en de geest van de persoon. De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende werking op de energiebanen (nadi’s) en chakra’s.

Het doorgeven van deze energie vindt plaats door handoplegging. Dit  doorgeven van energie heeft een positieve invloed op disharmonie in ieder deel van ons menselijk lichaam. Het heeft een harmoniserende werking op alles waaraan energie ten grondslag ligt zoals: mensen, dieren, planten, objecten maar zelfs ook in bepaalde situaties.

Een Reiki behandeling wordt toegepast bij klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau en eveneens ter versterking van de gezondheid. Energiestromen in een lichaam kunnen geblokkeerd raken door bijvoorbeeld nog niet verwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met fysieke en mentale problemen als gevolg. Een Reiki behandeling kan deze blokkades opheffen.

Voor een Reiki-tafelbehandeling ga je gekleed op een behandeltafel liggen zonder schoenen en knellende zaken zoals een broekriem etc. Het beste resultaat wordt bereikt om 3 keer achter elkaar, 1 keer per 2 weken te behandelen.

Iedereen reageert verschillend op de behandeling. De een merkt direct na de behandeling al een verandering terwijl de ander pas na een aantal dagen een verschil merkt of pas na een aantal behandelingen. 

Reiki behandeling tijdens de terminale zorg

Reiki behandelingen kunnen heel goed ingezet worden tijdens de terminale zorg. De patiënt ervaart dit meestal als zeer aangenaam en rustgevend. Medicijnen kunnen beter hun werk doen en de pijn kan ook verlichten tijdens een behandeling.

Bij de Reiki behandeling kunnen er ook aangename geursprays gebruikt worden. De patiënt kan zelf aangeven welke geur op dat moment van toepassing is. De een houdt van lavendel en de ander meer van een kruiden of een frisse citroen geur.

Behandelingen uitsluitend op afspraak! 

Reiki is op geen enkele wijze met welke godsdienst dan ook verbonden; iedereen die dit wil en er ontvankelijk voor wil zijn kan Reiki ontvangen.

Kosten: € 22,50 (vanaf 1 augustus 2019) per behandeling van ca. 25 minuten.
reiki
Realisatie: JiDo Creations