Traumaverwerking

We spreken van een trauma wanneer de normale verwerking niet meer functioneert.

Iemand met een traumatische ervaring kan hyperactief zijn en dwangmatig de traumatische ervaring herbeleven. Dit kan uiteindelijk leiden tot verandering van de bewustzijnstoestand. Vaak is er ook sprake van een vertekende beleving van de werkelijkheid en heeft de persoon een negatief toekomstperspectief.
Er ontstaat mogelijk een acute of posttraumatische stressstoornis.

De persoon heeft vaak een vervormt en beschadigd zelfbeeld, de mate waarin wordt bepaald door de aard van de traumatische gebeurtenis, de weerbaarheid van de persoon en de steun uit zijn of haar sociale omgeving.
Iemand met een traumatische ervaring doet er goed aan hulp te zoeken bij bijv. een ervaren therapeut.
Het herstel wordt bespoedigd door een goede relatie tussen therapeut en slachtoffer.
Hierbij kan traumatische overdracht en tegenoverdracht voorkomen. In het eerste geval zal het slachtoffer het trauma herbeleven, terwijl het slachtoffer zich “groot” zal houden tegenover zijn of haar therapeut. Ingeval van een tegenoverdracht zal de therapeut zich identificeren met het slachtoffer.

De therapeut werkt gefaseerd.
• 1e fase: veiligheid en vertrouwen. Er wordt door de therapeut een diagnose gesteld. Als de cliënt weet wat hem of haar mankeert en merkt dat het een normale reactie is op een traumatische gebeurtenis, kan hij of zij actie ondernemen om het herstel te bevorderen en weer kracht krijgen in plaats van schaamte en moedeloosheid. Ingeval van langdurige trauma’s, chronische kindermishandeling en huiselijk geweld vergt dit een bijzondere aanpak.

• 2e fase: herinnering en verwerking. De herbeleving van het trauma wordt geïntegreerd in het dagelijkse leven waardoor er een rouwproces op gang kan komen.

• 3e fase: het weer tot stand brengen van het vertrouwen in het dagelijkse leven.
De cliënt zal aangeleerd worden te leren vechten om los te komen van de sociale druk, zich weer met zichzelf verzoenen, zich er weer bewust van worden van zijn of haar eigen wil, verlangens en initiatieven. Tevens zal de cliënt leren dat niet elke strijd gewonnen kan worden.


Kosten: Traumaverwerking: € 55,00 per sessie van ca. 1 uur.

MTI Mental Training Institute werkt als zorgaanbieder strikt conform de meest recente regels en procedures van De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Realisatie: JiDo Creations