Wat is Reiki

Wat is Reiki?

霊 気 spreek uit: Reiki

Reiki is een alternatieve therapie en behoort tot een van de oudste geneeswijzen ter wereld. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam met levensenergie wordt behandeld. De term Reiki bestaat uit twee Japanse karakters, te weten 霊 (rei=geest of ziel) en 気 ki (energie of levenskracht). Een andere Westerse vertaling van 霊 気 (reiki ) is universele levensenergie of het leven. Bij het toepassen van Reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als één geheel gezien. Reiki laat je energie weer stromen.

De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat hijzelf Usui Reiki Ryoho noemde. Ryoho is Japans voor therapie. Hij ontwikkelde deze therapie met als doel: geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. Rond 1922 kreeg deze therapie een concrete vorm.

Bij een Reikibehandeling wordt levensenergie aan een persoon doorgegeven. Deze energie vindt zelf haar weg door het lichaam en de geest van de persoon. De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende werking op de energiebanen (nadi’s) en chakra’s. Het doorgeven van deze energie vindt plaats door handoplegging. Dit doorgeven van energie heeft een positieve invloed op disharmonie in ieder deel van ons menselijk lichaam. Het heeft een harmoniserende werking op alles waaraan energie ten grondslag ligt zoals mensen, dieren, planten, objecten maar zelfs ook in bepaalde situaties. Reiki wordt toegepast bij klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau en eveneens ter versterking van de gezondheid. Energiestromen in een lichaam kunnen geblokkeerd raken door bijvoorbeeld nog niet verwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met fysieke en mentale problemen als gevolg, een Reiki behandeling kan deze blokkades opheffen.

Het traditionele Usui-systeem kent Reiki I, Reiki II en Reiki III (Reiki Master). Bij Reiki I wordt het energieveld van de cursist verhoogd en krijgt de cursist bepaalde technieken aangeleerd. Bij Reiki II en Reiki III leren de cursisten de Reiki symbolen.

Reiki is op geen enkele wijze met welke godsdienst dan ook verbonden; iedereen die dit wil en er ontvankelijk voor wil zijn kan Reiki ontvangen en daarmee zichzelf en ook anderen behandelen.

Reiki Cursussen
Realisatie: JiDo Creations