Ziekteverzuim en preventie

Ziekteverzuim:

De aanpak start met een analyse van het ziekteverzuim. Zo wordt de problematiek van de werknemer helder in kaart gebracht. De ziekteverzuimoorzaak van de werknemer bepaald welke behandeling noodzakelijk is. MTI Mental Training Institute is gespecialiseerd in psychische- en psychosomatische klachten.

Psychische- en psychosomatische klachten:

Ziekteverzuim met een psychische- en/of psychosomatische oorzaak zijn bijvoorbeeld overspannenheid, burn-out, depressie, angststoornis, onvoldoende energie en weerstandsvermogen en overgevoeligheden. Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten zonder een medische verklaring of oorzaak. Ook wel genoemd: somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten. Een werknemer geeft bijvoorbeeld aan dat werken niet meer gaat door een combinatie van vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid etc. Oorzaken kunnen zijn:

– Trauma’s
– Relatieproblemen
– Rouwverwerking
– Echtscheidingen
– Stress
– Etc.

Deze aard van ziekteverzuim vraagt om een intensieve individuele aanpak gericht op duurzaam herstel. Uit TNO onderzoek blijkt dat maar liefst 65% van werk gerelateerd ziekteverzuim voort komt uit deze klachten. Voor deze vorm van ziekteverzuim heeft MTI Mental Training Institute een specifieke aanpak omdat gebleken is dat er nagenoeg altijd behoefte is aan een meer intensievere aanpak dan de werknemer gemiddeld in de reguliere begeleiding krijgt.

Op basis van de oorzaak van het ziekteverzuim wordt de aanpak bepaald. MTI Mental Training Institute onderzoekt wat de oorzaak is. Omdat ziekteverzuimoorzaken vaak ook privé gerelateerd zijn wordt er aanzienlijk verder gekeken dan alleen naar het werk en de relatie tot collega’s en werkgever.

De aanpak van MTI Mental Training Institute richt zich op een zo snel mogelijk doch verantwoord herstel en re-integratie. MTI Mental Training Institute onderscheidt zich door een zeer actieve begeleiding die meestal niet langer dan slechts 5 tot 8 sessies in beslag neemt! Meestal is dit één sessie van ca. 2 uur per week.

MTI Mental Training Institute is een professionele zorgaanbieder met een geheel eigen en totaal andere aanpak dan bijvoorbeeld reguliere arbodiensten, dit resulteert in een duurzame inzetbaarheid van werknemers waardoor het ziekteverzuim binnen bedrijven en instellingen de afgelopen 15 jaar aanzienlijk is verlaagd.

Vroegtijdig signaleren is belangrijk; het verkort de verzuimduur.

Er zijn werknemers die met zekere regelmaat een ‘dagje ziek zijn’. Het gevaar van deze aard van ziekteverzuim is herhaling. Veelal is het een patroon dat zich blijft herhalen en in ruim 50% van alle gevallen zelfs binnen drie jaar kan leiden tot langdurig ziekteverzuim. Niet alleen werknemers die bijvoorbeeld in de productie werkzaam zijn maar ook de hoger opgeleide werknemers die leidinggevende functies hebben en hierdoor essentieel zijn voor uw bedrijf verdienen extra aandacht. Een goede interim manager kost uw bedrijf immers veel geld.

Is uw werknemer vaker dan drie keer per jaar ziek? Dan is dit wellicht een signaal van onderliggende psychische- en/of psychosomatische klachten, oftewel dreigend langdurig ziekteverzuim. Dit stopt niet als er niet op tijd aandacht aan wordt besteedt.

Psychisch en/of psychosomatisch ziekteverzuim komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. In meer dan 70% is psychisch en/of psychosomatisch ziekteverzuim stress gerelateerd. Belangrijk dus om deze klachten vroegtijdig te signaleren ter preventie dat uw werknemer (langdurig) uitvalt.

Aanpak psychisch en psychosomatisch ziekteverzuim:

Tijdens de sessies leert de werknemer zijn problemen te onderkennen en onder woorden te brengen. Niet zelden komen er emotioneel gerelateerde zaken naar boven die de werknemer vaak geheel verdrongen heeft. Ook kan het zijn dat de werknemer te maken heeft gekregen met het verlies van een dierbare. Samen gaan we door middel van een zeer intensieve begeleiding en training de confrontatie met deze problemen aan, zodat de werknemer ze kan verwerken en er in het dagelijkse leven geen hinder meer van ondervindt. Dit alles maakt en kan voorkomen dat de werknemer in de toekomst door ziekte langdurig uitvalt. Ook al werkt de werknemer momenteel in het geheel niet of slechts parttime, dan kan MTI Mental Training Institute veel voor uw werknemer betekenen en ligt de focus tijdens de sessies altijd op terugkeer naar werk.

Meer informatie?

MTI Mental Training Institute is een professionele zorgaanbieder, die zich richt op het beperken en/of oplossen van psychisch en/of psychosomatisch ziekteverzuim binnen bedrijven en instellingen. MTI Mental Training Institute werkt als zorgaanbieder strikt conform de meest recente regels en procedures van De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Voor informatie en/of een offerte neemt u contact op met MTI Mental Training Institute: zie “Contact”.

Realisatie: JiDo Creations